OBS. Vi har flyttet adresse til Hauser Plads 28, 1127 København K

OK
da
Da En
ionicons-v5-f
Book tid

Samtykkeerklæring – Copenhagen Medical A/S

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at give dig den bedste service og brugsoplevelse, bedes du gennemlæse nedenstående samtykkeerklæring, og efterfølgende give dit samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger i vores bruger – og journalsystem. Opbevaringsperioden afhænger af typen af data, der bliver behandlet.
Du kan læse mere om opbevaring af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik https://cphmed.com/da/privatlivspolitik/.

I MedicalMe kan du som bruger oprette en personlig sundhedsprofil, hvor du ved at logge ind med NemID eller MitID, får mulighed for at modtage en række ydelser fra Copenhagen Medical A/S.

Når du har givet samtykke, kan du;

 • bestille tid til Copenhagen Medical A/S´ sundhedsydelser
 • modtage ydelser i Copenhagen Medical A/S’ sundhedscentre
 • få håndteret og analyseret dine prøver og test i vores eller eksterne laboratorier
 • foretage og blive vejledt ved test i hjemmet
 • få fremvist test- og undersøgelsesresultater m.m. – både for tests og undersøgelser foretaget i Copenhagen Medical A/S´ sundhedscentre og tests foretaget i eget hjem – i MedicalMe eller via en adgangsbegrænset webportal
 • få fremvist og downloade testcertifikater fra MedicalMe, som Copenhagen Medical A/S indhenter via adgang til ekstern lagring
 • med dit kamera på telefonen, scanne en personlig QR-kode, som åbner en guide og registrerer både tests foretaget i Copenhagen Medical A/S’ sundhedscentre og i eget hjem. QR-koden er din unikke kode, som ikke gemmes på telefonen
 • modtage opkald eller e-mail fra Copenhagen Medical A/S med henblik på modtagelse af relevante oplysninger og vejledning i forbindelse med modtagelse af en eller flere af vores sundhedsydelser
 • modtage opkald eller e-mail fra Copenhagen Medical A/S med henblik på forbedring af vores sundhedsydelser og service

For at du kan benytte de forskellige sundhedsydelser eller vores digitale platforme, er det nødvendigt for Copenhagen Medical A/S at indhente dine personoplysninger (fra dig eller myndighederne) og herefter gemme dem på sikker vis. Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven kræver denne databehandling, at du som modtager af vores sundhedsydelser, har givet samtykke til, at Copenhagen Medical A/S behandler dine personoplysninger.

Følgende oplysninger indsamles af Copenhagen Medical A/S i forbindelse med henholdsvis brug af vores sundhedsydelser, tidsbestilling og MedicalMe:

 • For- og efternavn
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Postnummer
 • Egen læges ydernummer
 • Dine test -og/eller undersøgelsesresultater jf. journalføringsbekendtgørelsen.
 • Lokalitet, dato og tid for test eller undersøgelse. Disse data indsamles af Copenhagen Medical A/S i forbindelse med statistik og journalføring
 • Helbredsoplysninger

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du således Copenhagen Medical A/S lov til at behandle dine personoplysninger til ovenstående formål.

Feedback på Copenhagen Medical A/S´ ydelser og service

Copenhagen Medical A/S ønsker hele tiden at forbedre vores ydelser og den service, vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse, når du er i kontakt med os.

Derfor giver du ved oprettelse af din sundhedsprofil i MedicalMe samtykke til, at Copenhagen Medical A/S må benytte dine kontaktdata til at kontakte dig telefonisk og udsende tilfredshedsundersøgelser via e-mail med henblik på at forbedre kvaliteten af din oplevelse hos os.

Copenhagen Medical A/S registrerer og opbevarer din feedback. Vi opbevarer disse data i ét år og de benyttes kun til ovenstående formål, hvorefter de anonymiseres, hvormed det ikke længere vil være muligt at identificere dig ud fra de svar du har givet. De anonymiserede svar bruges til at følge op på vores udvikling i forhold til forbedring af vores ydelser og service.

Tilbagekaldelse af dit samtykke

Dit samtykke (til behandling af dine personoplysninger ved udførelse af sundhedsydelser og brug af MedicalMe) kan til enhver tid tilbagekaldes ved at slette din konto i MedicalMe.

Alternativt kan du tage telefonisk kontakt til Copenhagen Medical A/S på +45 70 40 42 42.

Ved tilbagekaldelse af behandlingen af dine personoplysninger sletter vi alle de oplysninger om dig, som vi ikke er forpligtet til at opbevare, jf. journalføringsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder i Databeskyttelsesforordningen og i Databeskyttelsesloven .

Læs mere i vores privatlivspolitik:

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, herunder opbevaring og videregivelse samt hvilke rettigheder du kan påberåbe dig i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan finde her: https://cphmed.com/da/privatlivspolitik/

 

Søg
Cookie popup text cookiebox_link_text.
cookiebox_nobtn_label
Cookie popup accept button