da
Zh Da En
ionicons-v5-f
Book tid
Tryg arbejdsplads

Whistleblowerordning

Whistleblower-politik – Copenhagen Group A/S

NightHealth - den lovpligtige helbredsundersøgelse ved natarbejde

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning og formål

2. ‘Hvad er en whistleblower?

3. Hvem kan indberette til Copenhagen Groups whistleblowerordning?

4. Hvilke forhold behandles i whistleblowerordningen?

5. Hvordan laver du en indberetning til whistleblowerordningen?

6. Fortrolighed og Anonymitet

7. Hvad sker der, når du har indberettet til whistleblowerordningen?

8. Whistleblowerenheden

9. Beskyttelse af og støtte til whistleblowere

10. Personoplysninger og persondatabeskyttelse

11. Årlig rapport og opfølgning

12. Whistleblowerenheden og medlemmer

1. Indledning og formål
2. Hvad er en whistleblower?
3. Hvem kan indberette til Copenhagen Groups whistleblowerordning?
4. Hvilke forhold behandles i whistleblowerordningen?
5. Hvordan laver du en indberetning til whistleblowerordningen?
Breve kan sendes til eller afleveres i Copenhagen Group A/S’ postkasse:
Personlig henvendelse kan ske til én af de ansvarlige deltagere i Copenhagen Groups whistleblowerenhed, jf. punkt 12.
6. Fortrolighed og Anonymitet
7. Hvad sker der, når du har indberettet til whistleblowerordningen?
8. Whistleblowerenheden
9. Beskyttelse af og støtte til whistleblowere
10. Personoplysninger og persondatabeskyttelse
11. Årlig rapport og opfølgning
12. Whistleblowerenheden og medlemmer
Søg
Cookie popup text cookiebox_link_text.
cookiebox_nobtn_label
Cookie popup accept button