OBS. Vi er flyttet og er midlertidig at finde på Radisson Blu – Amager Boul. 70 2300 København S

OBS. Vi er flyttet og er midlertidig at finde på Radisson Blu – Amager Boul. 70 2300 København S

OK
da
Da En
ionicons-v5-f
Book tid
En gennemgribende undersøgelse af kroppen

Udvidet Sundhedstjek

Udvidet Sundhedstjek

Et dybere indblik i både sundhed og kondition

– det kloge valg til nøglemedarbejderne

Et Udvidet Sundhedstjek er en gennemgribende undersøgelse af kroppens funktion og sundhedstilstand. Det er en dybere gennemgang af og indgående viden om medarbejderens sundhedstilstand, som kan gøre det muligt at opdage skjulte tegn, og dermed forebygge livsstilssygdomme.
Udover en detaljeret kropsanalyse, konditest samt blodtryksmåling fra pakken Basis Sundhedstjek, indgår også en stor blodprøvepakke, hvile-EKG, urinprøve samt spirometri (analyse af lungefunktion) – alt med en samlet lægelig vurdering. Udvidet Sundhedstjek er derfor den kloge investering i jeres nøglemedarbejdere.
 

Kontakt os for mere information om Udvidet Sundhedstjek i jeres virksomhed
Udvidet Sundhedstjek

Dette undersøger vi med Udvidet Sundhedstjek

 • Test af hjertefunktion med hvile-EKG
 • Puls- og blodtryksmåling
 • Stor blodprøvepakke med 23 markører, som giver en overordnet vurdering af dine indre organers funktion, risikoen for livsstilssygdomme, samt flere vitale værdier
 • En detaljeret kropsanalyse med bodyage, BMI, kropsfedtets placering, muskelmasse mv.
 • Dit kondital/VO2 max – uden behov for hverken skiftetøj eller kondicykel
 • Test af dine lungers funktion og kapacitet vha. spirometri
 • En urinprøve, som kontrollerer for eventuelle urinvejsinfektioner samt tegn på nyresygdomme
 • Tilbagemelding og råd fra vores læge om status, mulige indsatser samt sundhedsrapport

 

Kontakt os for mere information om Udvidet Sundhedstjek i jeres virksomhed

Dette indgår i et Udvidet Sundhedstjek

Indledende samtale

En dialog om den nuværende sundhedstilstand og sygehistorik, for at vurdere om der er områder som skal have ekstra fokus

EKG (elektrokardiogram)

Et øjebliksbillede af hjertets tilstand for at opdage rytmeforstyrrelser i hjertet, om der har været en blodprop eller hjertet mangler ilt

Blodtryk- og pulsmåling

Sammen med EKG er blodtryk og puls vigtig information om hjertet samt det generelle helbred

Måling af blodlegemer og celler

Måling af både de røde blodlegemer (hæmoglobin) og hvide blodlegemer (leukocytter). Også infektionstal (CRP), samt analyse af type af evt. infektion

Måling af kolesterol, HDL, LDL og lipidstoffer

Måles for at vurdere risiko for hjerte- og karsygdomme samt kontrol af evt. eksisterende behandling

Måling af langtidsblodsukker (HbA1c) og faste-blodsukker

Langtidsblodsukkeret og faste-blodsukkeret bruges til at vurdere risikoen for udvikling af diabetes

Måling af elektrolytter (natrium og kalium)

Vurdering af saltbalancen med fokus på binyre- og nyrefunktion

Måling af D-vitamin og calcium

Måling af knoglestofskifte med henblik på identifikation og forebyggelse af visse former for knoglesygdomme

Måling af stofskifte (TSH)

Thyroideastimulerende hormon (TSH)
er en vurdering af det samlede stofskifte i kroppen

Levertallene

Vurdering af funktionerne for lever og galdevejene, med en samlet vurdering af markørerne ASAT, LDH, alkalisk fosfatase, bilirubin, koagulationsfaktorer og albumin

Nyretallene

Vurdering af nyrefunktionen, med en samlet vurdering af markørene kreatinin, karbamid og eGFR.

Urinanalyse

Blod i urinen kan tyde på evt. skader på nyrerne. Desuden tjekkes for evt. urinvejsinfektion

Kropsanalyse & bodyage

Vi analyserer BMI, kroppens sammensætning og fordeling af muskler, fedt, knoglemasse og væske samt biologisk alder (bodyage)

Kondital

Det maksimale iltoptag (VO2 max) giver et retvisende billede af formen. Denne test kræver hverken kondicykel eller skiftetøj

Spirometri

Spirometri måler lungefunktionen, og siger noget om hvor meget og hvor hurtigt man kan puste luft ud af dine lunger

Vores læge afrapporterer de samlede resultater

Medarbejderen får svar af vores læge, som gennemgår resultaterne og giver gode råd og anbefalinger til, hvordan forbedringer kan opnås. Du får også dine resultater og anbefalinger i en sundhedsrapport.

Sådan foregår et Udvidet Sundhedstjek

Anamnese

– dialog om sundhedsstatus

Inden alle tests går i gang, spørger vi til den nuværende sundhedstilstand og sygehistorik. Det gør vi for at vurdere om der er områder, som skal have ekstra fokus under testerne. Det er en dialog om hvordan medarbejderen selv vurderer sin sundhed og redegør for sygehistorikken.

Dette kaldes en anamnese, og bliver taget til journalen, så lægen har den viden sammen med dine testresultater. Der kan nemlig være forhold, som kan påvirke de forskellige testresultater.

Udvidet Sundhedstjek
Udvidet Sundhedstjek

EKG og blodtryk

– en måling af hjertets funktion

I Udvidet sundhedstjek tager vi et hvile-EKG (elektrokardiogram), for at måle hjertets funktion og få et øjebliksbillede af hjertets aktivitet. Det tager 5-10 minutter, hvor medarbejderes ligger ned med elektroder placeret på brystkassen (og evt. andre steder). Elektroderne måler hjertets rytme og aktivitet, og tegner det op i en kurve.

Et normalfungerende hjerte skal følge et typisk mønster. Ændringer eller atypiske mønstre kan være tegn på rytmeforstyrrelser i hjertet eller at der har været en blodprop. Et EKG er derfor et vigtig bidrag til et stort sundhedstjek. Derudover måler vi selvfølgelig også blodtryk og puls.

Udvidet Sundhedstjek

Stor blodprøvepakke

– viden om kroppens funktioner

I Udvidet Sundhedstjek indgår en stor blodprøvepakke, som fortæller noget om hvad der sker i din krop og hjælper lægen til at vurdere din nuværende sundhedstilstand. Med et enkelt stik i en vene tages blod til at kunne analysere bland andet:

 • røde og hvide blodlegemer
 • lever- og galdevejsfunktion
 • risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdomme
 • kolesterol og langtidsblodsukker
 • nyrefunktion i form af væske- og saltbalance
 • infektions- og inflammations-tal (CRP)
 • kroppens samlede stofskifte
 • D-vitamin og calcium

Vil du vide mere om den store blodprøvepakke, har vi en hel side med detaljer.  

Læs mere om stor blodprøvepakke
Udvidet Sundhedstjek

En avanceret kropsanalyse

af kroppens præcise sammensætning

Medarbejderen bliver målt på en avanceret vægt – Tanita – som sender små elektriske signaler rundt i kroppen, og måler kroppens præcise sammensætning. Kropsanalysen viser mængde og fordeling af

 • muskler
 • væske
 • knogler
 • fedt
 • beregner kroppens biologiske alder (bodyage)

Kropsanalysen viser også hvor meget fedt der er rundt om de indre organer. Enten for meget eller for lidt af det indre fedt, er en indikation på, at man er i risikozonen for en række livsstilssygdomme.

Få målt kondital

uden skiftetøj og kondicykel

Vi bruger en ny teknologi til at måle kondital og maksimale iltoptag, også kaldt VO2 max. Medarbejderen ligger ned med et elektronisk måleapparat på brystbenet, som måler hjertets aktivitet. Det tager kun 45 sekunder og målingen er videnskabeligt dokumenteret og lige så træfsikker, som de klassiske, tidskrævende metoder med kondicykel og skiftetøj.

Udvidet Sundhedstjek

Spirometri

– test af lungernes funktion

Lungernes funktion er afgørende for vores helbred, fordi de forsyner kroppen med ilt, og fjerner samtidigt affaldsstoffer som kuldioxid. Vores lungefunktion udvikles op til 25-30 års alder, derefter aftager den. Normalværdierne er derfor afhængige af alder, køn og kropsbygning.

Undersøgelsen foregår ved at man blæser i et mundstykke, koblet til et spirometer, som måler hvor meget luft – og hvor hurtigt – medarbejderen kan puste luft ud af sine lunger. Resultatet kan vise en eventuel nedsættelse af lungernes funktion, som kan give anledning til åndenød og forskellige respirationssygdomme.

Udvidet Sundhedstjek

Urinprøve

– viden om nyrerne

I det udvidede sundhedstjek indgår desuden en urinprøve, som kan bidrage med yderligere viden og information om nyrernes funktion. Nyrerne filtrerer nemlig affaldsstofferne og skyller det ud via vores urin. De styrer også din krops salt- og væskebalance samt blodtryk, og har derfor betydning for den samlede sundhed.

Udvidet Sundhedstjek
Udvidet Sundhedstjek

Svar og sundhedsrapport

– med analyse og råd af vores læge

Når alle undersøgelser i det udvidede sundhedstjek er gennemførte, bliver blodprøverne analyseret i laboratoriet. Derefter gennemgår vores læge de samlede resultater og laver en personlig sundhedsrapport. Når den er klar, gennemgås resultaterne med anbefalinger. Medarbejderen får også sundhedsrapporten tilsendt. Fremkommer der noget i forbindelse med det udvidede sundhedstjek, hvor der er brug for nærmere undersøgelser, vil vores læge rådgive og hjælpe medarbejderen videre.

 

Kontakt os for en samtale om Udvidet Sundhedstjek i jeres virksomhed

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os.

Kontakt os om sundhedsydelser til virksomheder

Søg
Cookie popup text cookiebox_link_text.
cookiebox_nobtn_label
Cookie popup accept button